<%@ page import="lcb1.eterminal.*" %> LCB CONTAINER TERMINAL 1 LTD. :: e-Quick Search
   
 

 

e - Quick Search
 

e- Quick Search คือ การให้บริการข้อมูลแบบอัตโนมัติที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้ลูกค้า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตู้สินค้า

เลือกบริการ ตามรายการนี้

   หมายเลขตู้สินค้า
(การตรวจสอบสถานะ ของ ตู้สินค้าที่ผ่านเข้าออกจากท่า โดยใช้หมายเลขตู้สินค้า)

   หมายเลข Booking

(การตรวจสอบสถานะ ของ การสั่งจอง ซึ่งจะแสดงผล ตู้สินคาที่ อยู่ในรายการ การสั่งจอง สถานะของตู้ )

 

  อัตราการบริการ  
(ารคำนวณหาใช้จ่ายตู้สินค้าหนัก ของลูกค้า เช่น หาค่าฝากตู้สินค้า ค่าบริการ บรรจุตู้)

     

 ตู้สินค้าหนัก ลากออก

   
     

  หมายเลขตู้สินค้า

 
     

หมายเลข Booking

 
     

 การบรรจุตู้ แบบ (CFS )

     

  การบรรจุตู้ แบบ (CY )

 
   
 
  
  Legal Notice >>
  Copyright © 2005. All rights reserved by LCB Container Terminal 1 Ltd.